Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Turun Seudun Rakennuspalvelu Oy, y-tunnus 2095057-2
 
2. Rekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot
Jukka Liukkonen
Sähköpostiosoite jukka.liukkonen@tsrp.fi
 
3. Rekisterin nimi
Turun Seudun Rakennuspalvelu Oy:n asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään

  • asiakassuhteen hoitoon
  • asiakaspalveluun
  • myyntiin ja markkinointiin

5. Rekisterin sisältö
Rekisteriin merkitään asiakkaan antamana tai muualta oikeutettuun etuun perustuen saatuna seuraavia tietoja:

  • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot
  • Yhteyshenkilön tai yhteyshenkilöiden nimi ja yhteystiedot
  • Henkilötunnuksia tallenettuna siksi ajaksi, kun niitä tarvitaan yhteistyöhön viranomaisen tai muun tahon kanssa asiointiin
  • Asiakkuushistoria sisältäen tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden toimittamisesta

6. Muut tietolähteet
Tietoja voidaan asiakkaan antamien tietojen lisäksi täydentää seuraavista lähteistä:

  • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
  • Suomen Asiakastieto Oy

7. Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain viranomaisen pyynnöstä tai vaatimuksesta esim. rikostutkinnan yhteydessä lain mukaisesti.

8. Tietojen siirto tai käsittely EU:n ja ETA:n ulkopuolella
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisterin tiedot ovat vain niiden käsittelyyn nimettyjen henkilökohtaisten tunnusten vahvalla salasanalla avattavissa. Tunnusten haltijoita sitoo vaitiolovelvollisuus rekisteriin merkityistä tiedoista. Käsittely on rajattu tietoyhteiskuntakaaren (2014/917) ja tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.
 
10. Tietojen säilytys-, tarkastus-, ja poisto-oikeus
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kun niiden säilyttämiselle on peruste. Tarpeettomat tiedot, mukaanlukien vanhat varmuuskopiot, poistetaan säännöllisin väliajoin.

Rekisteröity voi myös vaatia poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä, jos säilyttämiselle ei ole perustetta.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäville hänestä tallennetut tiedot ja pyytää niissä olevien virheiden korjaamista. Rekisterinpitäjä voi vaatia tarkastus- ja korjauspyynnön kirjallisena ja myös vaatia rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä.
 
Laadittu 4.2.2019, viimeinen päivitys 4.2.2019.